پرینت

گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

 

معرفی دفتر و شرح خدمات سازمانی:
همکاری متقابل و موثر دانشگاه و صنعت و اتصال این دو بخش، دانشگاه ها و پژوهشگران را قادر می سازد با ارتقای سطح  همکاری های دو سويه به حل مشکلات و چالش های پژوهشی و صنعتی کشور کمک نمایند. در دانشگاه صنعتی اراک، حوزه ارتباط با صنعت، در واقع پل ارتباطی دانشگاه با  سازمان ها، صنایع و معادن کشور در حوزه های پژوهشی و فناوری می باشد و عهده دار اهداف و وظايف ذيل می باشد:                                                                                                              
1.    برنامه ریزی در جهت توسعه پژوهش های کاربردی و فناوری متناسب با اولویت های تحقیقاتی کشور
2.     برنامه ریزی و تلاش در جهت گسترش ارتباطات ملی و بین المللی در حوزه ارتباطات دانشگاه و صنایع    
3.    نیاز سنجی صنایع کشور و سازمان های برون دانشگاهی      
4.    فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب برای ارجاع پروژه های صنعتی به دانشگاه
5.    تلاش در راستای ارتقای سطح تعامل اعضای هیئت علمی و دانشجویان با مراکز صنعتی کشور
6.    شناسایی و ارزیابی دقیق واحدها و مراکز صنعتی و تماس مستمر با آن ها جهت تخصیص سهمیه و امکانات موجود برای اعزام کارآموزان
7.      دعوت از مسئولین و متخصصین صنایع جهت بازدید و آشنایی با دانشگاه در راستای توسعه و تعمیق بیشتر روابط
8.    شناخت دوره های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت مورد نیاز بخش های صنعتی کشور

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177